menu

+48 89 672 61 00

krozmet@krozmet.pl

POLITYKA JAKOŚCI

Mając na uwadze chęć dostarczenia klientom wyrobów i usług najwyższej jakości, postanowiliśmy wprowadzić System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015, zobowiązując się do realizacji następującej polityki systemu zarządzania jakością.

Naszym dążeniem jest:

 • Realizacja zleceń z zastosowaniem nowoczesnych technologii i odpowiedniego parku maszynowego
 • Umacnianie stale rosnącej pozycji na rynku dzięki realizacji zleceń zgodnie z wymaganiami klientów, wysoką jakość oferowanych usług oraz uzyskanie opinii firmy niezawodnej, uwzględniającej potrzeby wszystkich klientów.
 • Pozyskiwanie nowych rynków zbytu
 • Rozbudowa infrastruktury, poprawa warunków pracy

Chcemy to osiągnąć poprzez:

 • Produkowanie wyrobów spełniających oczekiwania naszych klientów
 • Ciągłe doskonalenie jakości naszych wyrobów i usług
 • Zaopatrywanie się u dostawców gwarantujących dostawy materiałów wykorzystywanych do produkcji na poziomie jakości zgodnym z naszymi oczekiwaniami
 • Unowocześnienie wyposażenia technicznego
 • Terminową realizację zleceń

W celu realizacji naszych założeń firmy zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług poprzez:

 • Solidną i rzetelną obsługę Klienta,
 • Dobrą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,

Nasze działania będziemy prowadzić w oparciu o stale doskonalony wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wytycznymi Normy ISO 9001:2015.