menu

+48 89 672 61 00

krozmet@krozmet.pl

Projekty Unijne

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty współfinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
Tytuł projektu: Zwiększenie udziału TIK w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w firmie KROZMET
Cel główny projektu: wdrożenie w firmie Krozmet s.c. kompletnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Graffiti.ERP wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania
Wartość projektu: 904 890,09 zł
Dofinansowanie: 476 472,16 zł